Zorgzame school

Elk kind is uniek.

Dit is het uitgangspunt van ons zorgbeleid op de school.

Er zijn leerlingen die trager lerend zijn. Hier spelen we graag op in door extra instructie of herhaling te voorzien. Ook differentiëren we in tempo of taken indien nodig. We proberen zo veel mogelijk in te spelen op de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Binnen de brede basiszorg van de klas en de verhoogde zorg zijn er tal van compenserende of ondersteunende maatregelen mogelijk. Langer werken met hulpmateriaal, een woord- in plaats van een zinnendictee en het mogen gebruiken van onthoudfiches zijn maar enkele van de voorbeelden van de waaier aan ondersteuning dat er in de klas kan geboden worden, afhankelijk van de noden van elk kind.

Wanneer de zorg van de school ontoereikend wordt zullen we een samenwerking aangaan met het CLB en indien nodig ook met het ondersteuningsnetwerk.

Zo hopen we om dat al onze leerlingen zo veel mogelijk leerwinst kunnen maken.

Voor onze sneller lerende kinderen zorgen we dat er uitdaging genoeg is in de klas. Dit kan zijn door een verrijkingsbundeltje aan te bieden, of door deze leerlingen uit te dagen met allerhande breinbrekers of andere taakjes.

Ook voorzien we in een kangoeroewerking voor de kinderen die nog meer uitdaging nodig hebben. Zij zullen door allerhande projecten zich kunnen verdiepen in onderwerpen die bij hun leefwereld liggen. Door de leerstof te compacten spelen we zo optimaal in op de noden dat deze leerlingen hebben.

Het kan ook zijn dat we bij de oudere leerlingen zien dat het behalen van de eindtermen moeilijk wordt. In samenspraak met de ouders kan er dan beslist worden om de druk wat van de ketel te halen door deze leerling te begeleiden via de Koalaklas. Dit zijn leerlingen die veelal doorstromen naar de B -stroom van het middelbaar.

Ook door in te zetten op onze talentenwerking proberen we elk kind in zijn eigenheid te laten ontplooien. Zo geven we elk kind optimale kansen om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen.