Creatieve school!

Basisschool Stadspark is een creatieve school. Onze kinderen kunnen hun muzische talenten uiten via de verschillende domeinen van de muzische vorming: muziek, beeld, drama en beweging. Het muzisch proces is hierbij belangrijker dan het eindproduct. Ook is er veel aandacht voor reflectie op zichzelf en op het werk van anderen.

Jaarlijks werken we aan enkele projecten waar dit creatieve proces aan gekoppeld wordt. Zo vindt er bij de lagere school jaarlijks een musical plaats. De kinderen werken deze zelf uit. Ze knutselen decorstukken, zingen, dansen en spelen toneel. Onze kleuters zetten hun beste beentjes voor op het jaarlijkse ouder- en grootouderfeest. Ze knutselen de decoraties en voeren een dansje uit, maken muziek of zeggen een versje op.

Op het eind van het schooljaar is er het tuinfeest. Op het tuinfeest krijgen al onze kinderen de kans om op te treden. De presentatie ligt ook in handen van onze kinderen.

Onze school werkt samen met de podiumacademie (nieuwe naam van SAMWD). De leerkrachten van de academie werken samen met onze leerkrachten aan de muzische talenten van onze kinderen. Hierbij proberen we het muzische breder in te zetten dan enkel tijdens lesjes muzische vorming. Zo kan een lesje taal misschien gecombineerd worden met beeld, de wiskundeles kan misschien een muzikaal tintje bevatten. Ons motto “hier groeit talent” wordt zo in de praktijk omgezet.

Doordat kinderen de kans krijgen om zich creatief te  ontplooien en te uiten zullen ze belangrijke vaardigheden ontwikkelen. Het zelfvertrouwen wordt vergroot, de motorische ontwikkeling groeit, het probleemoplossend denken wordt geprikkeld. Ook concentratie en volharding kunnen versterkt worden door zich creatief te uiten.

Ook op gebied van nieuwe media blijven we niet achterop! Al vanaf de kleuterschool leren onze kinderen op een spelenderwijze manier het gebruik van media via de Ipads en tablets die ter beschikking zijn. In de lagere school maken de leerlingen tweewekelijks gebruik van de computerklas. In elke klas zijn er een aantal tablets aanwezig en er zijn laptops ter beschikking die kunnen gebruikt worden. In de derde graad heeft elke leerling een chromebook ter beschikking die regelmatig in het klasgebeuren wordt ingezet. Onze leerlingen leren toepassingsprogramma’s te gebruiken om documenten op te stellen, presentaties te maken, stopmotion filmpjes te creëren en zo meer. Daarnaast is er natuurlijk ook aandacht voor mediawijsheid. Ook leren programmeren staat op het programma. Via de programma’s van Code.Org en Scratch leren onze kinderen de beginselen van coderen en computationeel denken.We maken ook gebruik van de robotjes van Matatalab om deze vaardigheden extra in te oefenen.