Inschrijvingen

Wanneer inschrijven voor het schooljaar 2023 – 2024?

Indien u reeds een kindje bij ons op school hebt ingeschreven, dan krijgt het broertje of zusje voorrang.

Vanaf 9/01/2023 tot en met 31/01/2023 kan u het broertje of zusje dat geboren is in 2021 inschrijven.  Hiervoor maakt u best vooraf een afspraak met de directeur.  

We houden van de persoonlijke aanpak en geven u graag een rondleiding. Tijdens deze rondleiding ziet u onze school in actie en krijgt  meteen antwoord op al uw vragen.

Een afspraak maken kan steeds op 03 / 480 78 80 of stadspark@atheneumlier.be.

Hebt u nog geen kindje in onze school ingeschreven?

Dan dient u via een elektronisch formulier tussen 28 februari en 21 maart 2023 aan te melden via de website: www.naarschoolinlier.be.
Er worden enkele gegevens gevraagd zoals de naam en het domicilieadres van uw kind, … .
Neem rustig de tijd om alle gevraagde gegevens in te vullen.
Vul deze gegevens naar waarheid in.
Indien u bewust foute informatie geeft, dan wordt de aanmelding ongeldig.
Daarna kan u een keuze maken uit alle scholen voor gewoon kleuter- en basisonderwijs in Lier en Koningshooikt.
Kies voor verschillende scholen in volgorde van uw voorkeur.
De schoolkeuze wordt zoveel mogelijk gevolgd.
De vraag naar vrije plaatsen kan op sommige scholen groter zijn dan het aanbod.

Bij een tekort aan plaatsen gaat de voorrang :

 • eerst naar broers en zussen en kinderen van personeel,
 • dan naar de kinderen die het dichtst bij de school wonen.

Tussen 24 april en 15 mei 2023 vinden de inschrijvingen plaats van de aangemelde kinderen die aan onze school toegewezen werden.

Vanaf 23 mei 2023 starten de vrije inschrijvingen.


Los van de inschrijvingen voor onze instapklas, zijn er ook nog enkele plaatsjes vrij in onze kleuter- en lagere school.  Wil u uw kind inschrijven voor het volgende schooljaar (2023-2024) dan geldt dezelfde manier van werken zoals hierboven vermeld. Ga naar www.naarschoolinlier.be.

Zoekt u nog een plekje voor uw kind in het huidige schooljaar (2022-2023)  dan kan u hiervoor registreren door een mailtje te sturen naar de directie. In de mail vermeldt u duidelijk:

 • naam
 • voornaam
 • geboortedatum
 • leerjaar
 • vorige school

Om de volgorde van de inschrijvingen te respecteren, noteren we de datum en het uur waarop we uw vraag ontvangen hebben.  Is er ondertussen geen plaats meer, dan laten wij u dit weten.  Uw zoon/dochter komt dan op onze wachtlijst terecht.

Een bezoek aan de school kan terug in de loop van de eerste week van juli of van 16 tot 31 augustus.  Hiervoor kan u een afspraak maken met de directie.

Voor inlichtingen bent u steeds welkom:

Tijdens de openingsuren van de school (8u40 tot 15u20 of op woensdag tot 12u20); graag voorafgaandelijk eerst even telefonisch contact opnemen zodat u weet dat de directeur aanwezig is. Buiten de schooluren op afspraak.

Inschrijvingen kunnen uiteraard voorafgegaan worden met een inleidend bezoek aan de klas.

Tijdens de zomervakantie:

 • Van maandag 3 juli t.e.m. woensdag 5 juli op afspraak.
 • Van woensdag 16 augustus t.e.m. donderdag 31 augustus; alle werkdagen op afspraak.

Opgelet! De school is gesloten van donderdag 6 juli t.e.m. dinsdag 15 augustus 2023.

Uiteraard bent u ook elke schooldag welkom tijdens de schooluren (8u40 tot 15u20).

Instapdata kleuters vanaf 2,5 jaar tot 3 jaar
Kinderen geboren in het geboortejaar 2021 kan u aanmelden en inschrijven volgens de bovenstaande planning. Nadien kunnen kleuters pas op school aanwezig zijn wanneer ze de leeftijd hebben bereikt van 2 jaar en 6 maanden bereikt hebben en dit volgens de volgende instapdata:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie
 • de eerste schooldag van februari
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie
 • de eerste schooldag na de paasvakantie
 • de eerste schooldag na hemelvaartdag

Vanaf de leeftijd van 3 jaar geldt deze regel niet meer.
Deze kinderen mogen op gelijk welke datum worden toegelaten tot het kleuteronderwijs.

Wij kijken er naar uit om onze nieuwe leerlingen en nieuwe ouders te mogen verwelkomen.