Inschrijvingen

Wanneer inschrijven voor het schooljaar 2021 – 2022?

Indien u reeds een kindje bij ons op school hebt ingeschreven, dan krijgt het broertje of zusje voorrang.

Vanaf 04/01/2021 tot en met 31/01/2021 kan u het broertje of zusje dat geboren is in 2019 inschrijven.  Hiervoor maakt u best vooraf een afspraak met de directeur.

Een afspraak maken kan steeds op 03 / 480 78 80 of stadspark@atheneumlier.be.

Hebt u nog geen kindje in onze school ingeschreven?

Dan dient u via een elektronisch formulier tussen 1 maart 2021 en 31 maart 2021 aan te melden via de website: www.naarschoolinlier.be.
Er worden enkele gegevens gevraagd zoals de naam en het domicilieadres van uw kind, … .
Neem rustig de tijd om alle gevraagde gegevens in te vullen.
Vul deze gegevens naar waarheid in.
Indien u bewust foute informatie geeft, dan wordt de aanmelding ongeldig.
Daarna kan u een keuze maken uit alle scholen voor gewoon kleuter- en basisonderwijs in Lier en Koningshooikt.
Kies voor verschillende scholen in volgorde van uw voorkeur.
De schoolkeuze wordt zoveel mogelijk gevolgd.
De vraag naar vrije plaatsen kan op sommige scholen groter zijn dan het aanbod.

Bij een tekort aan plaatsen gaat de voorrang :

 • eerst naar broers en zussen en kinderen van personeel,
 • dan naar de kinderen die het dichtst bij de school wonen.

Tussen 3 mei 2021 en 27 mei 2021 vinden de inschrijvingen plaats van de aangemelde kinderen die aan onze school toegewezen werden.

Vanaf 2 juni 2021 starten de vrije inschrijvingen.

Omwille van de coronamaatregelen is het momenteel niet mogelijk om fysiek langs te komen op school. Alle regelingen gebeuren telefonisch of digitaal.

Er zijn nog enkele plaatsjes vrij in onze school.  U  kan zich hiervoor registreren door een mailtje te sturen naar de directie. In de mail vermeldt u duidelijk:

 • naam
 • voornaam
 • geboortedatum
 • leerjaar

Om de volgorde van de inschrijvingen te respecteren, noteren we de datum en het uur waarop we uw registratie ontvangen hebben.  Is er ondertussen geen plaats meer, dan ontvangt u een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving.  Uw zoon/dochter komt op de wachtlijst terecht.

Een bezoek aan de school kan terug in de loop van de eerste week van juli of van 16 tot 31 augustus.  Hiervoor kan u een afspraak maken met de directie.

Voor inlichtingen bent u steeds welkom:

Tijdens de openingsuren van de school (8u40 tot 15u20 of op woensdag tot 12u20); graag voorafgaandelijk eerst even telefonisch contact opnemen zodat u weet dat de directeur aanwezig is. Buiten de schooluren op afspraak.

Inschrijvingen kunnen uiteraard voorafgegaan worden met een inleidend bezoek aan de klas.

Tijdens de zomervakantie:

 • Op donderdag 1 juli tussen 10 en 12 uur.
 • Op vrijdag 2 juli tussen 10 en 12 uur; in de namiddag op afspraak.
 • Op maandag 5 juli op afspraak tussen 10 uur en 12 uur.
 • Van maandag 16 augustus t.e.m. dinsdag 31 augustus 2021; alle werkdagen tussen 10 en 12 uur; in de namiddag op afspraak.

Opgelet! De school is gesloten van dinsdag 6 juli t.e.m. vrijdag 13 augustus 2021.

Uiteraard bent u ook elke schooldag welkom tijdens de schooluren (8u40 tot 15u20).

Instapdata kleuters vanaf 2,5 jaar tot 3 jaar
Kinderen geboren in het geboortejaar 2019 kan u aanmelden en inschrijven volgens de bovenstaande planning. Nadien kunnen kleuters pas op school aanwezig zijn wanneer ze de leeftijd hebben bereikt van 2 jaar en 6 maanden bereikt hebben en dit volgens de volgende instapdata:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie
 • de eerste schooldag van februari
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie
 • de eerste schooldag na de paasvakantie
 • de eerste schooldag na hemelvaartdag

Vanaf de leeftijd van 3 jaar geldt deze regel niet meer.
Deze kinderen mogen op gelijk welke datum worden toegelaten tot het kleuteronderwijs.

Wij kijken er naar uit om onze nieuwe leerlingen en nieuwe ouders te mogen verwelkomen!