Leerlingenraad

Na een echte verkiezingsstrijd verkiezen de leerlingen van het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar 8 leerlingen als klasvertegenwoordigers.

Regelmatig vergaderen de leerlingen samen met juf Liesbeth en juf Paulien. Er worden activiteiten georganiseerd, voorstellen geopperd, vragen gesteld, … . Dit alles met als doel dat de kinderen het zo aangenaam mogelijk hebben op school.

Dit zijn de afgevaardigden voor het schooljaar 2020 – 2021

Voor het derde leerjaar: Emilia en Kato

Voor het vierde leerjaar: Lenn en Zoƫ

Voor het vijfde leerjaar: Floris en Tijl

Voor het zesde leerjaar: Liam en Yume