Leerlingenraad

Na een echte verkiezingsstrijd verkiezen de leerlingen van het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar 8 leerlingen als klasvertegenwoordigers.

Regelmatig vergaderen de leerlingen samen met juf Liesbeth en juf Paulien. Er worden activiteiten georganiseerd, voorstellen geopperd, vragen gesteld, … . Dit alles met als doel dat de kinderen het zo aangenaam mogelijk hebben op school.

Dit zijn de afgevaardigden voor het schooljaar 2023 – 2024

Voor het derde leerjaar: Jules en Sam

Voor het vierde leerjaar: Noor en Patricia

Voor het vijfde leerjaar: Louis en Nona

Voor het zesde leerjaar: Kato en Kobe