Ondersteuningsnetwerk NOA

Voor sommige kinderen loopt het leren of het schoollopen niet vanzelf. Dit kan omwille van allerhande redenen zijn.

In de eerste plaats zal de klasjuf binnen de brede basiszorg proberen in te spelen op de behoeften en de noden van de leerlingen. Zij wordt hierin bijgestaan door de collega’s van het zorgteam.

Wanneer we merken dat we als school onvoldoende expertise hebben om met bepaalde noden om te gaan kunnen we met de hulp van het CLB enkele experten in huis halen die de klasjuf en de school kunnen ondersteunen.

Wij werken hiervoor samen met het ondersteuningsnetwerk NOA. Klik hier wanneer je hierover graag extra informatie hebt.