Schoolbenodigdheden

Beste ouders,
Alle materialen die nodig zijn om de ontwikkelingsdoelen en eindtermen te bereiken worden door de school ter beschikking gesteld in de klas (deze materialen blijven in de school). Toch zijn er nog enkele zaken waar u best zelf voor zorgt. Hieronder vindt u per klas een duidelijk overzicht van wat de school aanbiedt en wat niet.

schoolbenodigdheden L1

schoolbenodigdheden L2

schoolbenodigdheden L3

schoolbenodigdheden L4

schoolbenodigdheden L5

schoolbenodigdheden L6