Participatie

Op onze school hebben we verschillende overlegorganen binnen de verschillende geledingen van de school.
 
Met onze leerlingen hebben we een leerlingenraad.
 
Samen met ouders en leerkrachten vormt de schoolraad een adviesorgaan in belangrijke beslissingen.
 
Onze ouders hebben ook een actieve oudervereniging.
 
Onze vriendenkring bestaat uit leden die de school erg genegen zijn en die graag een helpend handje bieden bij allerlei evenementen.
 
Het CLB GO! Lier helpt ons bij de ondersteuning van leerlingen met specifieke noden.
 
Ook op de hulp van ondersteuningsnetwerk NOA kunnen we rekenen om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op school te helpen.