Woordje van de directeur

Beste ouder, beste bezoeker,

Welkom op onze schoolwebsite. Hier kan u alle nuttige info vinden over de werking van onze school en de visie op leren. Voor meer praktische informatie rondom het reilen en zeilen van de school hebben we voor onze ouders onze smartschoolpagina.

Om u een klare en duidelijke indruk te bieden over de kwaliteit van onze school, stellen wij ons graag voor op deze webstek.

Naast faciliteiten zoals een school in de buurt, een unieke ligging, de gemakkelijke bereikbaarheid, de voor- en naschoolse opvang, enz. zijn vooral de schoolcultuur en het opvoedkundig aspect uitermate belangrijk. Onze website wil u een helpende hand bieden bij het bepalen van de schoolkeuze.

Een goede keuze maken voor de schoolloopbaan van uw kind(eren) is een taak die u uiteraard zeer nauw aan het hart ligt. Het spreekt voor zich dat u bij het maken van deze keuze dan ook niet over één nacht ijs gaat. Binnen Atheneum Lier bieden wij een vlotte doorstroom naar het middelbaar onderwijs met tal van interessante studierichtingen. Zo kan uw bengel bij ons genieten van een unieke schoolcarrière vanaf 2,5 jaar tot 18 jaar.

Onze school is een kwaliteitsvolle school in beweging, steeds met grote aandacht voor de noden van haar leerlingen, met oog voor maatschappelijke verschuivingen, met permanente inspanningen om zich verder te professionaliseren en waar we met wederzijds respect ‘samen leren samenleven’. We blikken vooruit op mogelijkheden. Graag leg ik u hieronder concreet verder uit op welke manieren we die kwaliteitsvolle school in beweging zijn.

Als je focust op problemen, dan vind je meer problemen.

Als je focust op successen, dan vind je meer successen. Wij focussen op successen.

Onze leerlingen worden uitgedaagd met actieve lessen, zowel in het doen als in het denken. In het leerproces verliezen we de realiteit niet uit het oog. Omdat leren van en met elkaar belangrijk is, stimuleren we onze leerlingen om succesvol samen te werken. Vanuit interactie worden leerinhouden verdiept en nieuwe inzichten opgebouwd. Onze leerkrachten staan tussen onze leerlingen. Zij coachen onze leerlingen in hun zoektocht naar hun eigen talenten en stimuleren ze in hun groei naar hun beste ‘ik’.

Ons hele team geeft dagelijks het beste van zichzelf. Elk met zijn of haar eigen talenten, met alle ervaring, professionaliteit, enthousiasme en creativiteit gaan we samen op zoek naar de verschillende talenten in elk van onze leerlingen. We creëren een omgeving waar onze leerlingen (en leerkrachten) hun talenten mogen ontdekken, mogen ontwikkelen en mogen tonen. Talent is goesting, motivatie, interesse, passie, de tijd vergeten, … . Talenten verhogen de betrokkenheid en geven ons allen energie. Elke mens heeft talenten, hoe jong hij of zij ook is. Talenten hebben het recht om ontdekt te worden. Anders zou het zonde zijn.

En talenten, die zijn er gelukkig op heel veel verschillende gebieden en ze zijn voor elke mens anders. De zoektocht gebeurt niet alleen binnen de klasmuren, maar eveneens tijdens tal van activiteiten binnen en buiten de schoolmuren én … binnen de mogelijkheden van elk kind apart. Het ontdekken en het hebben van talenten is één ding. Daarnaast gaat de aandacht in onze school ook naar het uitbouwen van de ontdekte talenten in een kindvriendelijke setting. Het talentenverhaal beperkt zich niet uitsluitend tot de lestijden, maar zet zich eveneens voort tijdens de speeltijden. Zo kunnen onze leerlingen aan de slag met allerlei speelmaterialen in de speelhuisjes, zowel in de kleuterschool als in de lagere school. Naast de grote speelplaats leven onze leerlingen van de lagere school zich ook ten volle uit in een heus speelbos. Wie tijdens de speeltijd graag eens rustig een boekje leest kan dan weer terecht in ons leeshuisje. Oprecht mogen wij zeggen dat het Stadspark een school is waar elke leerling zich goed voelt en zichzelf kan zijn.

Op ons prachtige, groene schooldomein groeien vele mooie bomen, planten en struiken,

maar ook … en vooral … tal van mooie talenten!

Wij kiezen er bewust voor om een ‘kleinschalige’ basisschool te blijven. Elke leeftijdsgroep van onze kleuterafdeling en elk leerjaar van onze lagere school telt telkens 1 klas. Dit creëert een familiaal karakter en een aangenaam leerklimaat. 

School maken, dat doe je niet alleen. Daarom dragen we participatie binnen de verschillende geledingen van onze school hoog in het vaandel. We zijn onze oudervereniging, onze vriendenkring, onze schoolraad en onze leerlingenraad dan ook steeds oprecht dankbaar voor hun adviezen en medewerking op verschillende vlakken.

Indien u na uw bezoek aan onze website nog vragen heeft of de school graag eens wenst te bezoeken, aarzel niet contact op te nemen voor meer inlichtingen. De contactgegevens van de school vindt u steeds bovenaan deze website. Ook tijdens de coronaperiode willen we graag tijd voor u vrijmaken om u een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van onze visie en schoolwerking.

Hans Verdonck,

Directeur Basisschool Stadspark