Communicatie met ouders

We vinden communicatie met ouders heel belangrijk. Daarom gebruiken we het platform van Smartschool als belangrijkste communicatiemiddel.

Bij inschrijving krijgt u een persoonlijke inlogcode waarmee u op de pagina van uw kind terecht kan. Op het smartschoolplatform vindt u mededelingen, briefwisseling, het zoefje bij de kleuters (wekelijks informatieblaadje), een pagina met foto’s van de activiteiten van uw kind. Ook de rapporten van uw bengel zijn via smartschool raadpleegbaar. Tevens kan u via smartschool ook een bericht sturen naar de leerkracht van uw kind, of naar de zorgleerkrachten, zorgco√∂rdinator of directie. Ook de kalender met alle activiteiten is er terug te vinden alsook verschijnt er regelmatig een nieuwsbrief met belangrijke of leuke weetjes.

Naast smartschool maken we gebruik van heen-en-weerschriftjes of mapjes bij de kleuters en onze leerlingen van de lagere school hebben een agenda.

Indien u de leerkracht van uw kind of een zorgleerkracht persoonlijk wil spreken kan u omwille best via smartschool een afspraak maken en/of de klasjuf even aan de schoolpoort aanspreken. Al onze juffen staan een kwartiertje voor en na schooltijd ter beschikking voor eventuele vragen.

Indien er nood is aan een meer uitgebreid overleg kan er steeds een oudergesprek ingepland worden. Dit gebeurt op afspraak met de klasleerkracht of met de zorgcoördinator. Indien nodig kan dit ook met de directeur.

Vergeten jullie ook niet om eens een kijkje te nemen op onze instagrampagina?