CLB GO! Lier

Voor sommige kinderen loopt het leren of het schoollopen niet vanzelf. Dit kan omwille van allerhande redenen zijn.

In de eerste plaats zal de klasjuf binnen de brede basiszorg proberen in te spelen op de behoeften en de noden van de leerlingen. Zij wordt hierin bijgestaan door de collega’s van het zorgteam.

Wanneer we merken dat we als school onvoldoende expertise hebben om met bepaalde noden om te gaan kunnen we de hulp van het CLB inschakelen. Zij zullen in de eerste plaats consulterende ondersteuning geven en wanneer die ook niet voldoende blijkt te zijn zullen ze kijken opĀ  welke manier we als school nog beter kunnen inspelen op de noden van de leerling. Het kan dan zijn dat CLB een observatie op school doen of dat zij externe partners bij het schoolgebeuren zullen betrekken. Dit natuurlijk steeds in overleg met de ouders.

Wij werken hiervoor samen met het CLB GO! Fluxus vestiging Lier. Klik hier wanneer je hierover graag extra informatie hebt.