Hier groeit talent!

In onze school werken we niet alleen aan het cognitieve aspect van de ontwikkeling van het kind. Er wordt aandacht besteed aan alle facetten van het leren, zodat de kinderen zich op alle vlakken kunnen ontwikkelen. We hebben een talentenwerking op school waarbij we via een werkgroep ideeën uitwerken om naar de talenten van onze kinderen te kijken en deze maximale groeikansen te geven. We leren onze kinderen om op een andere manier naar zichzelf te kijken. Dit doen we door middel van verschillende krachten ( natuurknap, beeldknap, muziekknap, beweegknap, taalknap, rekenknap, zelfknap en samenknap ). Elke klas heeft deze krachten gebundeld in een talenten- of complimentenmuur die op regelmatige basis aangepast wordt door de juf of door  de kinderen zelf. Op deze manier leren zij stilstaan bij hun eigen talenten en de die van andere kinderen en lezen ze complimentjes geven en ontvangen.

Deze manier van werken is gebaseerd op de ideeën van meervoudige intelligentie van Gardner. Drie belangrijke woorden staan hierbij centraal: matchen – stretchen – Vieren. Bij het matchen zorgen we ervoor dat kinderen regelmatig de kans krijgen om lessen of activiteiten uit te werken binnen hun sterkste talenten. Bij het stretchen zorgen we ervoor dat via een breed aanbod binnen lessen en activiteiten, de talenten die minder aanwezig zijn geprikkeld worden en de kans krijgen om zo te groeien. Onder het motto: “ik heb het nog nooit geprobeerd, dus ik denk wel dat ik het kan” gaan we onze leerlingen stimuleren om binnen alle verschillende facetten zo optimaal mogelijk te groeien. Als laatste vieren we al deze successen door al onze leerlingen te laten blinken.

Naast onze blinkmuur gebruiken we ook de talentenkaarten van de talentenbouwers ( Luk Dewulf ) om op een speelse manier meer te weten te komen over verschillende talenten die er zijn.  Zo is de ‘ideeënfontein’ iemand die boordevol leuke ideetjes zit en de ‘bezige bij’ kan moeilijk stilzitten. Onze kinderen leren de sterktes van al deze talenten en de mogelijke valkuilen.

Om deze talentenwerking optimaal uit te bouwen houden we met heel onze school ook twee keer per jaar een heuse talentenweek rond een bepaald thema en wordt er in verschillende klassen (vaak klasdoorbrekend) gewerkt rond het spelenderwijs aanbrengen van de leerstof via een spel, een bewegingsactiviteit, een buitenactiviteit of andere mogelijke werkvormen.