Leerlingenraad

Na een echte verkiezingsstrijd verkiezen de leerlingen van het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar 8 leerlingen als klasvertegenwoordigers.

Regelmatig vergaderen de leerlingen samen met juf Liesbeth en juf Kathleen. Er worden activiteiten georganiseerd, voorstellen geopperd, vragen gesteld, ... . Dit alles met als doel dat de kinderen het zo aangenaam mogelijk hebben op school.

Dit zijn de afgevaardigden van de leerlingenraad voor het schooljaar 2018-2019:

Voor het derde leerjaar: Renske en Yasmina

Voor het vierde leerjaar: Serine en Yume

Voor het vijfde leerjaar: Elias en Faïza

Voor het zesde leerjaar: Kasper en Ella

 

 leerlingenraad

Bewaren

Bewaren

Bewaren