Woordje van de directeur

Beste ouders,

Via onze website en via GIMME houden wij u graag op de hoogte over het reilen en zeilen van onze school. We hopen dan ook dat u onze website regelmatig zal bezoeken.

 

Beste bezoeker,

Een goede keuze maken voor de schoolloopbaan van uw kind(eren) is een taak die u uiteraard zeer nauw aan het hart ligt. Het spreekt voor zich dat u bij het maken van deze keuze dan ook niet over één nacht ijs gaat. Binnen Atheneum Lier bieden wij bovendien een vlotte doorstroom naar het middelbaar onderwijs met tal van interessante studierichtingen. Zo kan uw bengel bij ons genieten van een unieke schoolcarrière vanaf 2,5 jaar tot 18 jaar.

Om u enige zekerheid te bieden over de kwaliteit van onze school, stellen wij ons graag voor op onze webstek.

Wij kiezen er bewust voor om een "kleinschalige" basisschool te blijven. Elke leeftijdsgroep van onze kleuterafdeling en elk leerjaar van onze lagere school telt telkens 1 klas. Dit creëert een familiaal karakter en een aangenaam leerklimaat. Enkel de derde kleuterklas heeft 2 klasjes.  Dit komt de voorbereiding naar het eerste leerjaar ten goede.


Naast faciliteiten zoals een school in de buurt, de gemakkelijke bereikbaarheid, de voor- en naschoolse opvang, enz. zijn vooral de schoolcultuur en het opvoedkundig aspect uitermate belangrijk. Onze website wil u een helpende hand bieden bij het bepalen van de schoolkeuze. Naast enkele opvoedkundige aspecten vindt u er dan ook praktische informatie over het dagelijkse schoolleven.


Onze school is een kwaliteitsvolle school in beweging, steeds met grote aandacht voor de noden van haar leerlingen, met oog voor maatschappelijke verschuivingen, met permanente inspanningen om zich verder te professionaliseren en waar we met wederzijds respect "samen leren samenleven".

School maken, dat doe je niet alleen. Participatie binnen de verschillende geledingen van onze school dragen wij daarom hoog in het vaandel.  We zijn onze oudervereniging, onze vriendenkring, onze schoolraad en onze leerlingenraad dan ook steeds oprecht dankbaar voor hun adviezen en medewerking op verschillende vlakken.

Ons hele team geeft dagelijks het beste van zichzelf.  Met alle ervaring, professionaliteit en enthousiasme gaan we samen op zoek naar de verschillende talenten in elk van onze leerlingen.  Talenten, die zijn er gelukkig op heel veel verschillende gebieden en ze zijn voor elke mens anders.  De zoektocht gebeurt niet alleen tijdens de lessen, maar eveneens tijdens tal van activiteiten binnen en buiten de schoolmuren én … binnen de mogelijkheden van elk kind apart. Het ontdekken en het hebben van talenten is één ding.  Daarnaast gaat de aandacht in onze school ook naar het uitbouwen van de ontdekte talenten in een kindvriendelijke setting.  Oprecht mogen wij zeggen dat het Stadspark een school is waar elke leerling zich goed voelt en zichzelf kan zijn.

Op ons prachtig, groen schooldomein groeien vele mooie bomen, planten en struiken, maar ook ... en vooral ... tal van mooie talenten!

Indien u na uw bezoek aan onze website nog vragen heeft of de school graag eens wenst te bezoeken, aarzel niet contact op te nemen voor meer inlichtingen.

Stef Donckers

Directeur

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.