MOS: milieuzorg op school

Mos groeit niet alleen tussen de stenen van de school, maar ook in de klas, in de refter, in het directielokaal, in de turnzaal.

MOS staat voor Milieuzorg Op School. MOS is een milieuzorgproject van kleuter- tot secundaire school. MOS helpt de school om op een pedagogisch verantwoorde manier een eigen milieuzorgsysteem uit te bouwen.

Een milieuzorgsysteem op school is een geheel van maatregelen en acties waaraan iedereen meewerkt om de school milieuvriendelijker te maken. Kinderen en jongeren werken samen met hun leerkrachten, directie en schoolpersoneel dit milieuzorgsysteem uit op maat van de school. MOS biedt hiervoor educatieve en praktische ondersteuning. De concrete invulling van MOS bepaalt de school zelf a.d.h.v. van de eigen schoolcontext, mogelijkheden en noden.

Samen met ‘Jerom de compostworm’ zorgen we er ook dit schooljaar voor dat we ons afval op school goed sorteren. De leerlingen van het 4de leerjaar zorgen er ook voor dat het GFT-afval op het compostvat terechtkomt. Wanneer we in april dan starten met onze moestuinbakken zal dit compost goed van pas komen.

 

Huiswerk op maat

Vanaf het vierde leerjaar krijgen de leerlingen regelmatig gedifferentieerd huiswerk. Dit wil zeggen dat al onze leerlingen een bundeltje met taken krijgen op maat van het kind. Zo oefent elk kind waar hij / zij specifiek nood aan heeft.

Voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben kunnen er extra verdiepingsoefeningen voorzien worden. De werkbundeltjes kaderen ook volledig in het leren leren en leren plannen, aangezien de leerlingen voor zichzelf een planning dienen op te maken om de bundeltjes tijdig klaar te hebben.

 

Schoolmusical

Dat leren niet alleen wiskunde en taal omvat weten onze kinderen maar al te goed. Meermaals per jaar krijgen ze de kans om zich creatief te uiten tijdens onze klasdoorbrekende creadagen. Hier wordt gewerkt naar een jaarlijkse voorstelling van onze schoolmusical.

Talenten vliegen in het rond. De kinderen zorgen zelf voor decor, attributen, dans en drama. Op die manier komen alle aspecten van de muzische vorming aan bod. Door in gemengde groepen te werken komt ook het sociale aspect aan bod. Kleinere kinderen leren van de groten en de oudste leerlingen leren te zorgen voor de kleintjes.

 

GWP's, dat zijn de "Geïntegreerde WerkPeriodes".

Om de 2 jaar gaan al onze leerjaren van de lagere school op GWP.  Een mooie afwisseling tussen leren en ontspannen staat centraal.  Samen spelen, leren, eten, slapen, ... .  Elk jaar opnieuw merken onze leerkrachten dat sommige kinderen helemaal openbloeien.  Hechte vriendschapsbanden worden gesmeed.  Ook de leerkrachten leren de kinderen eens op een andere manier kennen ... en omgekeerd.

Onze bengels van het 1ste en het 2de leerjaar gaan 3 dagen op boerderijklassen naar Pulle.

Het 3de en 4de leerjaar gaat ... jawel ... "met de trein naar Oostende".  Tijdens deze zeeklassen beleven zij gedurende een week toffe avonturen aan zee.

Voor onze derde graad staan de sportklassen op het programma.  Onze "oudste" leerlingen leven zich een hele week sportief uit in het Bloso-sportcentrum in Herentals.

Met de kostprijzen blijven we uiteraard binnen de "wettelijk verplichte maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen".  Alle GWP's worden volgens een spaarplan via de schoolfactuur gefactureerd.

 

Openklasdagen

Ongeveer 5 keer per schooljaar worden alle mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, … en hun toekomstige schoolkindjes uitgenodigd om al eens een kijkje te nemen in de peuterklas bij juf Kim.

U kan ontdekken hoe het onthaalmoment in de klas gebeurt, daarna nemen de juf en de directeur de tijd om al uw vragen te beantwoorden bij een tasje koffie of thee terwijl uw kapoen mag proeven van het klasgebeuren.

Onder het knopje "Info -Openklasdagen" vindt u de data en praktische gang van zaken.

 

 

Kangoeroeklas

De kangoeroeklas is een soort taakklas voor kinderen die een leervoorsprong hebben op andere leerlingen. Deze kinderen zijn snel klaar met hun taken in de klas en begrijpen alles vliegensvlug. Omdat deze kinderen het té gemakkelijk hebben, bestaat het gevaar dat ze een verkeerde werkhouding aannemen, lui worden of niet meer geïnteresseerd zijn en gedemotiveerd raken.

In de kangoeroeklas krijgen ze 2 uur per week de kans om verrijkende projecten uit te werken rond hun interessegebieden. Ze leren gestructureerd werken, opzoeken, echt leren, plannen, … . Ook wordt er aandacht geschonken aan het sociaal-emotionele (bijvoorbeeld werken in groep of samen spelen, omgaan met conflicten, …) en het logisch denken wordt gestimuleerd via spelletjes en raadsels.

De kinderen krijgen ook een kangoeroemap met extra uitdagende oefeningen rond rekenen, taal en puzzels mee naar de klas. Hierin werken ze wanneer ze tijd over hebben in de klas en dit wordt opgevolgd in de kangoeroeklas.

 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.